• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy, gdzie mieści się jej siedziba. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

ZZ przeciwko wrogiemu przejęciu LW Bogdanka S.A. Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Publikujemy oświadczenie związków zawodowych działających w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w którym informują o utworzeniu Międzyzwiązkowego Porozumienia na rzecz Kopalni „Bogdanka", którego celem działania będzie niedopuszczenie do wrogiego przejęcia LW Bogdanka S.A. przez holenderską spółkę New Word Resources N.V.

W związku z ogłoszonym w dniu 5 października 2010r. wezwaniem do zapisów na wykup co najmniej 75 % akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A. w Bogdance przez firmę New Word Resources N.V. (NWR) z siedzibą w Amsterdamie oraz zapowiedzią włączenia naszej kopalni w swoje struktury i przeniesienie siedziby poza granice kraju związki zawodowe działające w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. oświadczają, iż zgodnie z art. 80 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedstawią zarządowi spółki swoją opinię wraz z uzasadnieniem na temat wezwania.

Opinia związków zawodowych w tej sprawie będzie jednoznacznie negatywna wobec wezwania i określi wezwanie jak próbę wrogiego przejęcia spółki.

Związki zawodowe Bogdanki będą domagały się od zarządu spółki, by zgodnie z art. 80 Ustawy o Ofercie stanowisko strony społecznej w spółce, która reprezentowana jest przez organizacje związkowe, było dołączone, w formie załącznika, do stanowiska zarządu w sprawie wezwania.

Działające w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. związki zawodowe informują jednocześnie, iż utworzyły Międzyzwiązkowe Porozumienie na rzecz Kopalni „Bogdanka", którego celem działania będzie niedopuszczenie do wrogiego przejęcia LW Bogdanka S.A. przez NWR.


Przewodniczący ZZ "KADRA" - Marian Łupikasza
V-ce Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" - Czesław Brzyski
Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZZ "Przeróbka" - Ryszard Bronisz
Przewodniczący Zarządu ZZG - Bogusław Szmuc

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...